LOGO VER 2 copy.png
unknown_1.png

Grønt før trivsel

KMD har fått 70 planter fra botanisk hage. Hvis vi ikke tar i mot blir de kastet. Skolestyret sier nei til planter av praktiske årsaker, mens vi mener de har en positiv virkning å ha planter på skolen, som er større enn de negative grunnene. Vi ønsker å engasjere studentene i en aksjon for å bevare planteneDette er et stort prosjekt som krever samarbeid mellom flere grupper på skolen. Vi ønsker å fokusere på plakater og bannere til selve aksjonen. Plantene kommer enten administrasjon vil det eller ikke, og vårt mål er å sørge for at hele skolen vet at de kommer. Vi vil fokusere på å lage plakater med klar buskap og sterke farger. Vi har tro på at aktivisme forener og vil gjerne invitere kunst til å ta del i bannermaling og plakattrykking. Til nå har vi diskutert at vi ønsker å bruke silketrykk og spraymaling. Rød og grønn. Vi har store ambisjoner og vi vet at flere av de andre gruppene også har snakket om å gjøre det samme. Derfor har vi tenkt at vi kanskje skal slå oss sammen, slik at vi får gjort mest mulig på kort tid.

 

Mange av oss reiser bort i sommerferien, noen et par dager – andre opptil flere uker. Felles for oss alle er at vi forlater blomstene våre alene på skolen, og når vi kommer tilbake vil da flere blomster visnet. Dette er en av den største arrgumentet for at ledelsen ikke ønsker å ha plantene på skolen fordi ingen har kapasitet eller mulighet til å passe på dem i sommeren. 

 

Vi tenker å løse dette problemet og få de til å se at det ikke blir noe problem med å ha plantene på skolen.

Dette er et stort prosjekt som krever samarbeid mellom flere grupper på skolen. Vi ønsker å fokusere på plakater og bannere til selve aksjonen. Plantene kommer enten administrasjon vil det eller ikke, og vårt mål er å sørge for at hele skolen vet at de kommer. Vi vil fokusere på å lage plakater med klar buskap og sterke farger. Vi har tro på at aktivisme forener og vil gjerne invitere kunst til å ta del i bannermaling og plakattrykking. Til nå har vi diskutert at vi ønsker å bruke silketrykk og spraymaling. Rød og grønn. Vi har store ambisjoner og vi vet at flere av de andre gruppene også har snakket om å gjøre det samme. Derfor har vi tenkt at vi kanskje skal slå oss sammen, slik at vi får gjort mest mulig på kort tid.Flere studier viser at planter i arbeidsmiljø reduserer stress, øker produktiviteten, holder folk friske og får ned fraværet, renser luften og øker trivsel. Derfor tenker vi at planter vil være et positivt innslag i et skolebygg med litt farge, som mange føler er stor mange her på skolen. Det at skoleledelsen har sagt nei til dette kan for mange føles som en bekreftelse på noe de har følt lenge, nemlig at skoleledelsen ikke lytter til studentene eller klarer å finne løsninger som gjør folk mer fornøyde. Et nei fra skoleledelsen tror vi fører til ekstra engasjement blant studentene, og vi ønsker å bruke dette engasjementet til å skape et fellesskap for de som ønsker å være med på å ta vare på plantene. Det har lenge vært spenninger og konflikter mellom kunst og design, og vi har tro på at disse plantene kan fungere samlede for studentene. Å samle seg mot et felles mål, som vi tror kan hjelpe til å starte dialog som vil bedre miljøet på skolen